De svenska riksregalierna och kunliga vardighetstecknen

Publisher

Livrustkammaren Type Monograph/Item

Place of publication

Stockholm

Date of publication

1942