Wczesnosredniowieczny trzewik pochwy miecza z miejscowosci Stulichy, Pow. Wegorzewski

Publisher

Komisja Prehistorii Karpat PAU Type Serial component part

Place of publication

Krakow - Sanok - Wroclaw

Date of publication

2015

Volumes

Acta Militaria Mediaevalia XI

Note

Polish text with English summary