Historia pewnego miecza, czyli o pozytkach z kwerend muzealnych

Publisher

Komisja Prehistorii Karpat PAU Type Serial component part

Place of publication

Krakow - Sanok

Date of publication

2014

Volumes

Acta Militaria Mediaevalia X