Przyczynek do znajomosci uzbrojenia wojsk zakonu krzyzackiego doby Wielkiej Wojny na przykladzie malowidel sciennych z kamienicy przy ulicy Krolowej Jadwigi 9 w Toruniu

Publisher

Komisja Prehistorii Karpat PAU Type Serial component part

Place of publication

Krakow - Sanok

Date of publication

2014

Volumes

Acta Militaria Mediaevalia X