Elementary uzbrojenia na poznosredniowiecznych malowidlach z kosciola w Haczowie

Publisher

Komisja Prehistorii Karpat PAU Type Serial component part

Place of publication

Krakow - Sanok

Date of publication

2008

Subjects

Volumes

Acta Militaria Mediaevalia IV