Militaria z poznosredniowiecznego grodka stozkowatego i osady w Zernikach-Jaryszkach

Publisher

Komisja Prehistorii Karpat PAU Type Serial component part

Place of publication

Krakow - Sanok

Date of publication

2010

Subjects

Volumes

Acta Militaria Mediaevalia VI