Magiczno-religijne elementy sztuki wojennej u Slowian Zachodnich wczesnego sredniowiecza

Publisher

Komisja Prehistorii Karpat PAU Type Serial component part

Place of publication

Krakow - Sanok

Date of publication

2009

Subjects

Volumes

Acta Militaria Mediaevalia V