Aendringen af Underofficersriflen M 1829 til perucussionsantaendelse

Publisher

Not set Type Serial component part

Place of publication

Not given

Date of publication

Not given

Subjects

Volumes

Vaabenhistoriske Aarboger
Vol. 29 ( 1983), p. 31-45