La evolucion y empleo del armamento a bordo de los buques entre los siglos XIV al XIX

Publisher

Not set Type Serial component part

Place of publication

Not given

Date of publication

Not given

Subjects

Volumes

Militaria : revista de cultura militar
Vol. 5 ( 1993), p. 45-66