Photo album 1st Bn 1914-18

Object Title

Photo album 1st Bn 1914-18

Photo album 1st Bn 1914-18

Reference

B.0910.2